การวางแผนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง การวางแผนกลยุทธ์มีความสำคัญต่อธุรกิจ

การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีเป็นกระบวนการเครื่องมือที่จะทำให้องค์กร หรือแบรนด์ของท่าน บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่กำหนดไว้  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เพื่อหาตัวเองให้พบว่า ท่านคือใคร มีผลิตภัณฑ์อะไร อยู่ในอุตสาหกรรมอะไร จะสามารถนำเอาจุดแข็งของธุรกิจของท่าน ไปช่วงชิงโอกาสที่เป็นไปได้ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น มีโอกาสอะไรบ้าง แล้วท่านสามารถนำเอาจุดแข็งที่ท่านมี ไปเก็บโอกาสอะไรได้บ้าง

การวางแผนกลยุทธ์ จะช่วยให้ทีมงานสามารถช่วงชิงโอกาสที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่จะเกิดในอนาคต มาเป็นประโยชน์และเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร โดยการ จัดสรร และทุ่มเททรัพยากรที่สำคัญขององค์กร เช่น เวลา คนที่มีความสามารถและเงินให้กับสินค้า แบรนด์ได้รับผลิตบูธแสดงสินค้าอย่างถูกต้อง ทำให้การจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าการลงทุน

 

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!