เครื่องหมายการค้า มีไว้เพื่ออะไร

    ประเทศไทยยังมีพันธกรณีตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่จะต้องออกกฎหมายให้คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ

  1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร) เครื่องหมายการค้าและการตกแต่งทางพันธุกรรมพืช
  2. ารคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้านงานศิลปะ วรรณกรรมและศิลปะดั้งเดิม เพลง ผลงานทางโทรทัศน์ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรม การสร้างสรรค์การโฆษณาและมัลติมีเดีย
  3. กลยุทธ์เชิงพาณิชย์ ความลับทางการค้า เช่น กระบวนการผลิตอย่างรวดเร็ว

เครื่องหมายการค้า

  • เป็นการปกป้องชื่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยป้องกันไม่ให้ธุรกิจอื่น ๆ ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าภายใต้ชื่อเดียวกันกับที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

ลิขสิทธิ์

  • สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้ประดิษฐ์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง

กฎหมายลิขสิทธิ์

  • กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศจะคุ้มครองลิขสิทธิ์ผลงานของนักเขียน ศิลปินนักแต่งเพลงและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์งานจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันทีหลังจากที่ผลิตผลงานและลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองต่อไปอีก 70 ปี นับถัดจากปีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเสียชีวิต กฎหมายลิขสิทธิ์ปกป้องการลอกเลียนแบบผลงานซึ่งจะได้รับการคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศตามบทบัญญัติลิขสิทธิ์โดยไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการคัดลอกหรือทำสำเนาผลงานที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!