ทฤษฏีการสื่อสารการตลาด

ทฤษฏีการสื่อสารการตลาด

เทคนิคการตลาด
ในการดำเนินงานการตลาดสมัยใหม่เพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากการผลิตสินค้าเหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด การกำหนดราคาที่จูงใจ รวม…
Read More
คุณสมบัติของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะประสบผลสำเร็จ

คุณสมบัติของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะประสบผลสำเร็จ

เทคนิคการตลาด
นักการตลาดที่ทำการค้าบนอินเตอร์เน็ต จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีและน่าเชื่อถือได้เพื่อให้การขายสินค้าประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น มีความคิ…
Read More
การขายสินค้าออนไลน์

การขายสินค้าออนไลน์

การขายเพิ่มยอดขาย
ปัจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตเพราะลดค่าโทรศัพท์ลงได้เยอะแม้กะทั้งร้านขายสินค้ายั…
Read More
เรื่องไม่ยุ่งยากกับการขายสินค้าออนไลน์

เรื่องไม่ยุ่งยากกับการขายสินค้าออนไลน์

การขายเพิ่มยอดขาย
การขายสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันไม่ว่าจะขายอะไรก็แค่โพสผ่านโลกออนไลน์และเว็ไซต์แค่นั้นง่ายๆ ที่เหลือก็รอรับเงินและตอบลู…
Read More
เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ

เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ

การขายเพิ่มยอดขาย
งานขายมีลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการชักจูงใจและโน้มน้าว หรือใช้ศิลปะการขายเป็นสำคัญ    การขายเกิดจากพฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความรู้…
Read More
เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce แบบออนไลน์

เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce แบบออนไลน์

การขายเพิ่มยอดขาย
เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce เมื่อพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การค้าขายแบบออนไลน์กันแล้ว มาดูว่าเราจะต้อง เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นส…
Read More
กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย

กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย

การขายเพิ่มยอดขาย
         " การทำธุรกิจย่อมต้องพยายามสร้างความเติบโต ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์แข่งขันจะเป็นอย่างไร เจ้าของกิจการย่อมต้องดิ้…
Read More
เคล็ดลับป้องกันการถูกยกเลิกออเดอร์

เคล็ดลับป้องกันการถูกยกเลิกออเดอร์

การขายเพิ่มยอดขาย
รู้ไหมว่าลูกค้าออนไลน์เกินครึ่งมีแนวโน้มที่จะยกเลิกออเดอร์กลางคัน ทั้งๆ ที่คุยกับพ่อค้าแม่ค้าไว้อย่างดิบดี ยิ่งถ้าเป็นสินค้าราคาสู…
Read More