การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

เทคนิคการตลาด
ในขั้นตอนนี้บริษัทจะต้องทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละสื่อโฆษณา(Media Objectives) เพื่อจะได้มองเห็นภาพของกิจกรรมต่างๆที่ใช้สื่อโฆษ…
Read More
องค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ

องค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ

เทคนิคการตลาด
การทำธุรกิจ เราต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง วันนี้เรามี “องค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ” เพื่อจะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดธุร…
Read More
กฎทางหมายธุรกิจ

กฎทางหมายธุรกิจ

เทคนิคการตลาด
นิติกรรม หมายถึง การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติ สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปล…
Read More
บทบาทการค้าระหว่างประเทศ

บทบาทการค้าระหว่างประเทศ

การขายเพิ่มยอดขาย
เกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละประเทศมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ แตกต่างกัน จึงทำให้มีความสามารถในการผลิ…
Read More
เคล็ดลับการทำการตลาดแบบ Low – Cost

เคล็ดลับการทำการตลาดแบบ Low – Cost

เทคนิคการตลาด
วันนี้เราขอแนะนำเคล็ดลับ 5 วิธีการทำการตลาดที่ได้ผลสูง ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย อีกทั้งยังเป็นการช่วยคุณบริหารต้นทุนอย่างมีประส…
Read More
การควบคุมคุณภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ

การควบคุมคุณภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ

การขายเพิ่มยอดขาย
ในอดีตยุคต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นยุคของปริมาณความต้องการสินค้ามากกว่าปริมาณการสนองตอบ (Demand over Supply) ซึ่งองค์กรการผลิต…
Read More
กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า

กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า

การขายเพิ่มยอดขาย
เดียวนี้กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้ามันเปลี่ยนไปมาก มากจากเมื่อก่อนเยอะ  โดยเราจะมาบอกเล่าถึงกลยุทธ์ของการตั้งราคา หรือพูดง่ายๆๆคือว…
Read More
การวางแผนกับการบริหารเวลาการทำธุรกิจ

การวางแผนกับการบริหารเวลาการทำธุรกิจ

การขายเพิ่มยอดขาย
ในแง่ของการบริหารได้แบ่งเวลาออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทแรกคือเวลาที่ใช้กับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (Boss-Imposed Time) หมายถึง เวล…
Read More
เทคนิคการเขียนแผนการตลาด

เทคนิคการเขียนแผนการตลาด

เทคนิคการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาด มีความต่อเนื่องมาจากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกว่าการทำวิจัยตลาด การกำหนดยุทธ์ทางการตลาดเป็นการตอบค…
Read More