คุณสมบัติของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะประสบผลสำเร็จ

คุณสมบัติของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะประสบผลสำเร็จ

เทคนิคการตลาด
นักการตลาดที่ทำการค้าบนอินเตอร์เน็ต จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีและน่าเชื่อถือได้เพื่อให้การขายสินค้าประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น มีความคิ…
Read More
บุคลิกของลูกค้าประเภทต่างๆ

บุคลิกของลูกค้าประเภทต่างๆ

เทคนิคการตลาด
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐานหกประเภท ที่คุณพบได้ในการขายทุกวันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้จักกับรูปแบบบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเหล่านี้และการ…
Read More
10 สุดยอดเทคนิคการนำเสนอ

10 สุดยอดเทคนิคการนำเสนอ

เทคนิคการตลาด
"รู้แล้วว่ามันไม่ดี แต่ถ้าจะทำให้ดีๆ ทำอย่างไร?" คราวนี้ก็เลยขอนำ 10 สุดยอดเทคนิคการนำเสนอที่น่าจะเป็นหนทางช่วยเหลือให้ทุกท่านได้ส…
Read More
การนำเสนอเพื่อการขายแบบมืออาชีพ

การนำเสนอเพื่อการขายแบบมืออาชีพ

เทคนิคการตลาด
ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่าหากเราจัดเตรียมงานเสนออย่างรัดกุม โดยอยู่ในกรอบ…
Read More
เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ

เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ

เทคนิคการตลาด
ซักซ้อมในสมอง สิ่งต่อไปนี้คือเคล็ดลับความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในหลักจิตวิทยาการขายทั้งปวง เรื่องนี้เกี่ยวกับวิธีการที่คุณเตรียมตัวท…
Read More
กฎสำคัญที่สุดของความสำเร็จในการขาย

กฎสำคัญที่สุดของความสำเร็จในการขาย

การขายเพิ่มยอดขาย, เทคนิคการตลาด
กฎสำคัญที่สุดของความสำเร็จในการขายคือ ต้องใช้เวลามากขึ้นกับลูกค้ามุ่งหวังที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า กฎข้อนี้มีเพียงไม่กี่คำ แต่มันจะส…
Read More