ทำอย่างไรให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น

ทำอย่างไรให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น

เทคนิคการตลาด
การหาลูกค้าสำหรับการขายสินค้า มีวิธีการหลายวิธีในการที่พนักงานขายจะสามารถตรวจสอบหาช่องทางหรือโอกาส  (เพิ่มเติม…)
Read More
กลยุทธ์ทำค้าปลีก ประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์ทำค้าปลีก ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการตลาด
วันนี้มีเทคนิคและกลยุทธ์การทำธุรกิจค้าปลีกให้ประสบความสำเร็จ สร้างรายได้ สร้างการเติบโตให้ยั่งยืน มาฝากผู้ที่กำลังสนใจและมองหาช่อง…
Read More
ฝึกสมอง 2 ด้าน ช่วยเพิ่มยอดขาย

ฝึกสมอง 2 ด้าน ช่วยเพิ่มยอดขาย

การขายเพิ่มยอดขาย
เคยคิดไหมว่านักการตลาดที่อ่านใจผู้บริโภคออก พวกเขามีวิธีคิดและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างไร? คุณเชื่อไหมว่า “สมอง” เป็นส่วนสำคัญ …
Read More