การวางแผนกับการบริหารเวลาการทำธุรกิจ

การวางแผนกับการบริหารเวลาการทำธุรกิจ

การขายเพิ่มยอดขาย
ในแง่ของการบริหารได้แบ่งเวลาออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทแรกคือเวลาที่ใช้กับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (Boss-Imposed Time) หมายถึง เวล…
Read More
ทฤษฏีการสื่อสารการตลาด

ทฤษฏีการสื่อสารการตลาด

เทคนิคการตลาด
ในการดำเนินงานการตลาดสมัยใหม่เพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากการผลิตสินค้าเหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด การกำหนดราคาที่จูงใจ รวม…
Read More
เรื่องไม่ยุ่งยากกับการขายสินค้าออนไลน์

เรื่องไม่ยุ่งยากกับการขายสินค้าออนไลน์

การขายเพิ่มยอดขาย
การขายสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันไม่ว่าจะขายอะไรก็แค่โพสผ่านโลกออนไลน์และเว็ไซต์แค่นั้นง่ายๆ ที่เหลือก็รอรับเงินและตอบลู…
Read More
กฎสำคัญที่สุดของความสำเร็จในการขาย

กฎสำคัญที่สุดของความสำเร็จในการขาย

การขายเพิ่มยอดขาย, เทคนิคการตลาด
กฎสำคัญที่สุดของความสำเร็จในการขายคือ ต้องใช้เวลามากขึ้นกับลูกค้ามุ่งหวังที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า กฎข้อนี้มีเพียงไม่กี่คำ แต่มันจะส…
Read More