การขายสินค้าออนไลน์

การขายสินค้าออนไลน์

การขายเพิ่มยอดขาย
ปัจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตเพราะลดค่าโทรศัพท์ลงได้เยอะแม้กะทั้งร้านขายสินค้ายั…
Read More
เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ

เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ

การขายเพิ่มยอดขาย
งานขายมีลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการชักจูงใจและโน้มน้าว หรือใช้ศิลปะการขายเป็นสำคัญ    การขายเกิดจากพฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความรู้…
Read More