การดำเนินงานการตลาดออนไลน์

การดำเนินงานการตลาดออนไลน์

เทคนิคการตลาด
การซื้อขายสินค้าออนไลน์ เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการใช้งานอินเตอร์เน็ต รายรับจากการช๊อปปิงออนไลน์ในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินมหาศาล …
Read More
เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce แบบออนไลน์

เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce แบบออนไลน์

การขายเพิ่มยอดขาย
เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce เมื่อพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การค้าขายแบบออนไลน์กันแล้ว มาดูว่าเราจะต้อง เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นส…
Read More
4 หลักการช่วยเพิ่มยอดขาย

4 หลักการช่วยเพิ่มยอดขาย

การขายเพิ่มยอดขาย
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต และคงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไปนั้น ภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการทุกๆ คนต้องทำนั้นก็คือการดึงดูดลูก…
Read More