ขายอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

ขายอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

การขายเพิ่มยอดขาย
ปัจจุบันธุรกิจการค้าขายเกิดขึ้นมากมาย แข่งขันทั้งในโลกออนไลน์และเปิดหน้าร้านที่มีผู้ซื้อ-ผู้ขายเห็นหน้ากัน (เพิ่มเติม…)
Read More
ลักษณะของบริษัทจำกัด

ลักษณะของบริษัทจำกัด

การขายเพิ่มยอดขาย
บริษัทจำกัด เป็น กิจการประเภทนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามบทบัญญัติมาตรา 1096  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ…
Read More
การวางแผนกับการบริหารเวลาการทำธุรกิจ

การวางแผนกับการบริหารเวลาการทำธุรกิจ

การขายเพิ่มยอดขาย
ในแง่ของการบริหารได้แบ่งเวลาออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทแรกคือเวลาที่ใช้กับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (Boss-Imposed Time) หมายถึง เวล…
Read More
เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce แบบออนไลน์

เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce แบบออนไลน์

การขายเพิ่มยอดขาย
เตรียมพร้อมเข้าสู่ e-Commerce เมื่อพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การค้าขายแบบออนไลน์กันแล้ว มาดูว่าเราจะต้อง เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นส…
Read More
10 สุดยอดเทคนิคการนำเสนอ

10 สุดยอดเทคนิคการนำเสนอ

เทคนิคการตลาด
"รู้แล้วว่ามันไม่ดี แต่ถ้าจะทำให้ดีๆ ทำอย่างไร?" คราวนี้ก็เลยขอนำ 10 สุดยอดเทคนิคการนำเสนอที่น่าจะเป็นหนทางช่วยเหลือให้ทุกท่านได้ส…
Read More