เพิ่มยอดขายอย่างไร เมื่อตลาดอิ่มตัว

เพิ่มยอดขายอย่างไร เมื่อตลาดอิ่มตัว

การขายเพิ่มยอดขาย
สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการต่างก็มุ่งหวังว่ายอดขายของกิจการจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งในความเป็นจริงก็สามารถทำได้โดยการขยาย…
Read More
15 เทคนิคการ เพิ่มยอดขาย และเพิ่มกำไร

15 เทคนิคการ เพิ่มยอดขาย และเพิ่มกำไร

เทคนิคการตลาด
การทำธุรกิจย่อมต้องพยายามสร้างความเติบโต ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์แข่งขันจะเป็นอย่างไร เจ้าของกิจการย่อมต้องดิ้นรนขายสินค้…
Read More
ทำยอดขายพุ่งด้วยโซเชียลมีเดีย

ทำยอดขายพุ่งด้วยโซเชียลมีเดีย

การขายเพิ่มยอดขาย
ทำยอดขายพุ่งด้วยโซเชียลมีเดีย ​      ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น 5 ขั้นตอนนี้ จะเป็นวิธีช…
Read More
ดูกำไรขาดทุนเป็น บริหารยอดขายพุ่ง

ดูกำไรขาดทุนเป็น บริหารยอดขายพุ่ง

การขายเพิ่มยอดขาย
ผู้ประกอบการอย่างเราๆ มักจะสนใจแต่ตัวเลขเมื่อเห็นยอดขายพุ่ง กำไรสูง ก็ยิ้มกริ่มเตรียมเฮ แต่ก็อย่าชะล่าใจ เพราะจะแน่ใจได้อย่างไรว่า…
Read More
เทคนิคการขายเชิงรุก

เทคนิคการขายเชิงรุก

การขายเพิ่มยอดขาย
การเป็นนักขายมืออาชีพ (SMART) ควรประกอบด้วย Specific : เจาะจง นักขายจะต้องให้ความสำคัญ โดยการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเ…
Read More
การสร้างยอดขายและการซื้อซ้ำให้องค์กร

การสร้างยอดขายและการซื้อซ้ำให้องค์กร

การขายเพิ่มยอดขาย
ปัจจุบัน “ตลาดเป็นของผู้ซื้อ” ทำให้ สินค้าและบริการขายยากมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอำนาจซื้อของผู้บริโภคลดลง  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ตกต…
Read More
การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

เทคนิคการตลาด
ในขั้นตอนนี้บริษัทจะต้องทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละสื่อโฆษณา(Media Objectives) เพื่อจะได้มองเห็นภาพของกิจกรรมต่างๆที่ใช้สื่อโฆษ…
Read More
กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย

กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย

การขายเพิ่มยอดขาย
         " การทำธุรกิจย่อมต้องพยายามสร้างความเติบโต ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์แข่งขันจะเป็นอย่างไร เจ้าของกิจการย่อมต้องดิ้…
Read More